ALLES-IN-ÉÉN MEUBEL

TIJDENS MIJN STAGE BIJ BRAAK! HEB IK EEN ONTMOETINGSPLEK ONTWORPEN EN GEBOUWD VOOR DE BUURTBEWONERS VAN DE STRUYKENWIJK IN BREDA. DE STRUYKENWIJK IS EEN WIJK DIE AFGEBROKEN GAAT WORDEN. BRAAK! IS EEN STICHTING DIE ZICH BEZIGHOUDT MET DE INRICHTING VAN BRAAKLIGGENDE TERREINEN EN ONGEBRUIKTE PUBLIEKE RUIMTES. DIT WORDT GEDAAN MET BEHULP VAN GEBRUIKTE PRODUCTEN EN AFVALMATERIALEN. DE BEDOELING VAN MIJN PROJECT IS OM EEN SOORT HUISKAMER VOOR JONG EN OUD TE CREËREN; EEN PLEK WAAR MEN ELKAAR BETER KAN LEREN KENNEN ZODAT DE BUURT MEER EEN EENHEID WORDT.

STRUYCK HERGEBRUIK!
DE MONTESSORISTRAAT ALS ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN

IEDERE STAD HEEFT EEN STROOM VAN INKOMENDE GOEDEREN EN PRODUCTEN EN EEN UITGAANDE STROOM VAN AFVAL EN AFGEDANKTE PRODUCTEN. BRAAK! ZOEKT AFGEDANKTE MATERIALEN EN PRODUCTEN DIE NOG EEN FUNCTIE ZOUDEN KUNNEN HEBBEN EN GEBRUIKT DEZE ALS BOUWMATERIAAL. ZO KRIJGT AFVAL EEN TWEEDE LEVEN.

TIJDENS MIJN STAGE HEB IK EEN PROJECT OPGEZET WAARBIJ IK EEN MEUBELSTUK HEB ONTWORPEN EN VAN AFVALMATERIAAL HEB GEBOUWD IN EEN WIJK DIE GESLOOPT GAAT WORDEN. VOORAF HEB IK DE BUURT EERST EENS GOED BEKEKEN. HET VIEL ME OP DAT ER, HOEWEL DE STRATEN EN STOEPEN ER BREED ZIJN EN ER VEEL GROEN AANWEZIG IS, NAUWELIJKS PLEKKEN ZIJN WAAR MENSEN KUNNEN ZITTEN EN ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN. MET DIT GEGEVEN IN MIJN ACHTERHOOFD BEN IK BEZIG GEGAAN MET HET ONTWERP.

OMDAT IEDEREEN EEN ANDER IDEE HEEFT BIJ 'ELKAAR ONTMOETEN', HEB IK GEPROBEERD IETS TE ONTWERPEN WAAR IEDEREEN ZICH THUIS KAN VOELEN. EEN SOORT ALLES-IN -ÉÉN MEUBEL WAAR MENSEN ELKAAR IN EEN HUISELIJKE SFEER KUNNEN TREFFEN.

BIJ DIT PROJECT HEB IK DE MATERIALEN ALS UITGANGSPUNT GENOMEN, EN VANUIT DE MATERIALEN BEN IK GAAN ONTWERPEN. ALLE MATERIALEN KOMEN BIJ BEDRIJVEN UIT DE OMGEVING VANDAAN EN HEB IK GRATIS MEE MOGEN NEMEN.

HTTP://STRUYCKHERGEBRUIK.BLOGSPOT.NL/


 


  • BIJ HET ONTWERPEN HEB IK GEKEKEN NAAR DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MATERIALEN. AAN DE HAND VAN DEZE KARAKTERISTIEKEN HEB IK BESLOTEN HOE DE MATERIALEN OP ZO'N LOGISCH MOGELIJKE WIJZE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN. VRACHTWAGENZEIL BIJVOORBEELD, HEEFT ALS EIGENSCHAP DAT HET WATERDICHT IS. DAAROM KAN DIT BIJVOORBEELD GOED WORDEN GEBRUIKT ALS OVERKAPPING TEGEN DE REGEN. DUS NAAST EEN CONCEPTUELE BENADERING HEB IK REKENING GEHOUDEN MET DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MATERIALEN BIJ DE KEUZE VOOR DE INZET VAN DE MATERIALEN.
  • OP DE LOCATIE WAAR HET MEUBELSTUK WORDT GEPLAATST BEVONDEN ZICH PRIKKELBOSJES. DEZE BOSJES ZIJN VERSNIPPERD EN GEBRUIKT ALS ONDERGROND. OOK DIT PAST GOED IN HET ACHTERLIGGENDE IDEE VAN BRAAK! OM GEBRUIKTE OF AFGEDANKTE MATERIALEN TE HERBUIKEN. IN DE RUGLEUNING VAN DE BANK IS MET BEHULP VAN VRACHTWAGENZIJL EEN BLOEMBAK GEMAAKT. HIERIN ZIJN PLANTJES GEPLAATST DIE IK VAN EEN BLOEMIST HEB GEKREGEN OMDAT ZE TE GROOT EN DAARDOOR ONVERKOOPBAAR WAREN.


  • OOGSTKAARTEN
    OM EEN GOED BEELD TE KRIJGEN VAN WAAR DE VERSCHILLENDE MATERIALEN VANDAAN GEHAALD KUNNEN WORDEN, HEB IK DE ZOGENAAMDE 'OOGSTKAART' ONTWORPEN. HIEROP IS AANGEGEVEN OP WELKE LOCATIE IN EEN STAD (IN DIT GEVAL BREDA) WELK TYPE MATERIAAL TE VINDEN IS. JE KUNT ZOEKEN OP VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN ZOALS KLEUR, CONSTRUCTIEMOGELIJKHEDEN EN MATERIAALSOORT. DEZE OOGSTKAART IS DUS TE ZIEN ALS EEN DATABASE MET INFORMATIE OVER DE MATERIALEN, DE MATE VAN DE LEVERING EN HET BEDRIJF. ER KAN STEEDS MEER INFORMATIE AAN DE KAART WORDEN TOEGEVOEGD, WAARDOOR HET OVERZICHT STEEDS VOLLEDIGER WORDT EN ER EEN GROTERE CONTINUÏTEIT ONTSTAAT TUSSEN BRAAK! EN DE LEVERENDE BEDRIJVEN. VOOR BRAAK! BETEKENT DIT DAT ZE OVER EEN GROTERE HOEVEELHEID EN DIVERSITEIT VAN MATERIALEN KUNNEN BESCHIKKEN, EN VOOR DE BEDRIJVEN IS HET VOORDELIG OMDAT ZE GRATIS HUN AFVAL KWIJT KUNNEN. BOVENDIEN KRIJGEN ZE EEN GROTERE NAAMSBEKENDHEID OMDAT BRAAK! DEZE BEDRIJVEN OP DE WEBSITE NOEMT.